Bij het publiceren van een InfoPath 2010 formulier in een formulieren bibliotheek kan het voorkomen dat de kolommen dubbel aangemaakt worden. Dit heeft te maken met het feit dat bij het publiceren van het formulier eerst toegevoegd worden en vervolgens worden de reeds bestaande kolommen gewist. Als de GUID van de kolom niet dezelfde is dan de vorige keer heeft dit de vervelende consequentie dat de metadata niet meer gewerkt wordt.

Een handige manier om het formulier te publiceren is het formulier te ontwerken en lokaal op te slaan. Hernoem vervolgens de xsn naar een .cab bestand. Pak dit bestand uit en pas de manifest.xsn aan. Hierin staat een verwijzing naar een publishlocation.

Gebruik vervolgens makecab om het bestand weer in te pakken en hernoem het weer terug naar .xsn Dit bestand kan nu via de verkenner weergave van de formulierenbibliotheek gekopieerd worden naar de forms folder.